Voorbeeldbrief: Informatie aan cliënt over de kosten van de behandeling

25.00

Middels dit voorbeeld kunt u zelf een brief opstellen voor uw cliënten, waarmee u ze informeert over de kosten die verbonden zijn aan de behandeling in de GGZ. Dit dient u volgens de Transparantieregeling Zorgaanbieders voorafgaand aan de behandeling te doen. Dit is met name van groot belang indien u niet-gecontracteerd werkt, omdat er dan mogelijk een deel door de cliënt zelf betaald zal moeten worden en hierover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden.

Deze voorbeeldbrief bevat onder andere informatie over:

  • de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage;
  • informatie over de aandoeningen die wel en niet vergoed worden vanuit het basispakket;
  • de verschillende typen verzekeringspolissen in Nederland en de daarmee gepaarde vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Voorbeeldbrief: Informatie aan cliënt over de kosten van de behandeling”

Your email address will not be published.

eight + four =