Checklist Volledigheid Dossier GGZ

25.00

In de checklist komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Welke onderdelen vanuit de diagnostiekfase opgenomen moeten worden in het dossier;
  2. Welke onderdelen er vanuit de behandelfase opgenomen moeten worden in het dossier;
  3. Welke onderdelen er aan correspondentie in het dossier moeten worden opgenomen;
  4. Welke toestemmingsvereisten er in het dossier opgenomen moeten worden.

 

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg zijn er verplichte items die in een dossier moeten zitten vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo), de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en ook de Inspectiedienst heeft een eigen lijstje met zaken die in een dossier moeten zitten. Met deze checklist kun je makkelijk en eenvoudig controleren of jouw dossiers wel volledig zijn.

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Checklist Volledigheid Dossier GGZ”

Your email address will not be published.

seventeen + 2 =