Showing all 8 results

 • Checklist Volledigheid Behandelplan

  Als u gaat behandelen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg dan moet u samen met de cliënt een behandelplan opstellen. Maar welke zaken dient u volgens de wetgeving verplicht op te…

  25.00 Add to cart
 • Checklist Volledigheid Dossier GGZ

  In de checklist komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Welke onderdelen vanuit de diagnostiekfase opgenomen moeten worden in het dossier;
  Welke onderdelen er vanuit de behandelfase opgenomen moeten worden…

  25.00 Add to cart
 • Checklist Website Zorgverlener Ambulante GGZ

  In de checklist komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Verplichte onderdelen website vanuit wet- en regelgeving;
  Verplichte onderdelen vanuit contracten met zorgverzekeraars;
  Optionele zaken die handig kunnen zijn op…

  25.00 Add to cart
 • Sjabloon incidentenregister

  Met dit sjabloon kunt u uw eigen incidenten en klachten monitoren en uw VIM-procedure netjes uitwerken.

  50.00 Add to cart
 • Sjabloon Informed consent

  Deze ‘informed consent’ bevat een handige checklist voor het informeren van de cliënt over de wettelijk vastgestelde onderwerpen vanuit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, het Landelijk kwaliteitsstatuut en…

  50.00 Add to cart
 • Sjabloon Overzicht diploma’s en vakbekwaamheid medewerkers

  In dit sjabloon zijn handige links opgenomen naar diverse websites waarop diploma’s of het werkverleden van medewerkers gecontroleerd kan worden. Met deze links kan gemakkelijk aan de vergewisplicht voldaan…

  25.00 Add to cart
 • Stappenplan Visitatie LVVP

  In dit stappenplan komen de volgende stappen aan bod:

  Stap 1: Voorbereiding
  Stap 2: Indicatiestelling en behandelplan
  Stap 3: Dossierinhoud
  Stap 4: Evaluatie
  Stap 5: Communicatie
  Stap 6: Continuïteit…

  50.00 Add to cart
 • Toestemmingsformulier gegevenswerking

  Dit sjabloon kan gebruikt worden bij aanvang van de behandeling om de toestemming van de cliënt voor gegevensverwerking en -uitwisseling goed te regelen. Hiermee voldoet u aan de vereisten…

  25.00 Add to cart