Van praktijk naar instelling

Vanwege de invoering van de WTZa moeten veel groepspraktijken met meer dan 10 zorgverleners verplicht een WTZa-vergunning aanvragen en daarmee de instellingsstatus verkrijgen. Daarnaast is het binnen een groepspraktijk bijna niet meer rendabel om binnen het Zorg Prestatie Model te werken onder de setting II: Vrijgevestigde praktijk, vanwege de hogere overheadkosten. De tarieven van de NZa en de tarieven van zorgverzekeraars binnen deze setting staan niet in verhouding tot de kosten.

Met een GGZ-instelling is er meer ruimte voor groei en kunnen medebehandelaren makkelijker ingezet worden. Maar wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een GGZ-instelling?

Voor het opzetten van een GGZ-instelling zijn een aantal organisatorische handelingen noodzakelijk zoals:

 • Opstellen statuten;
 • Opstellen Algemene Voorwaarden;
 • Het aanvragen aan van een toelating WTZa;
 • Inschrijving KvK;
 • Opstellen professioneel statuut;
 • Opstellen kwaliteitsstatuut;
 • Aanmelding Vektis, VECOZO, Zorgmail etc.;
 • Opzetten kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Behalen HKZ- of ISO-certificaat;
 • Opzetten cliëntenraad (bij meer dan 25 zorgverleners);
 • Voldoen aan eisen WKKGZ (wachttijden, klachten- en geschillencommissie, incidentenregister, kwaliteitsstatuut);
 • Voldoen aan de eisen van de Inspectiedienst voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het is fijn om bij deze administratieve lasten ondersteuning te krijgen van een expert die weet wat er allemaal moet gebeuren. Sinds 2008 ben ik werkzaam als projectleider bij de implementaties van GGZ-instellingen en weet als geen ander wat er komt kijken bij het opzetten ervan. Ik kan u adviseren bij de overstap maar ook ondersteunen bij de uitvoering er van. Ik zet er graag de schouders onder en houd van snel handelen waardoor de instellingsstatus en certificering in een paar maanden geregeld zijn.

In 2023 organiseer ik een reeks webinars over het opstarten van een GGZ-instelling en het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

WAT LEVERT HET U OP?
 • Registratie als GGZ-instelling;
 • Geïmplementeerd en onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem;
 • HKZ- of ISO-certificering;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving GGZ-instellingen op administratief gebied.