Voorbereiding op visitatie

Iedere 5 jaar moet u verplicht een herregistratie of kwaliteitsvisitatie vanuit uw beroepsvereniging ondergaan, zodat u mag blijven behandelen als psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog. Veel praktijkhouders vinden dit een spannende aangelegenheid en willen graag goed voorbereid hun kwaliteitsvisitatie in gaan.

Omdat ik sinds 2008 werk met GGZ-praktijken en ook met kwaliteitsvisiteurs van de beroepsverenigingen weet ik wat er moet gebeuren om u goed voor te bereiden op uw kwaliteitsvisitatie.

Op basis van een checklist doorloop ik samen met u alle onderdelen van de kwaliteitsvisitatie en besteden we onder andere aandacht aan:

 • Proces van aanmelding, indicatiestelling, intake, behandeling, evaluatie;
 • Dossiervorming;
 • Intervisie;
 • Praktijktestament;
 • Sturen op functioneren;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving (Wkkgz, Avg, Wgbo etc.).

Aan de hand van de checklist vullen we samen de vragenlijst voor de kwaliteitsvisitatie in en stellen we een verbeterplan op ter voorbereiding op de daadwerkelijke visitatie. En daar waar nodig kan ik u ondersteuning bij de uitvoering van het verbeterplan.

WAT LEVERT HET U OP?
 • Voldoen aan kwaliteitseisen beroepsverenigingen;
 • Dossiers op orde;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Verbeterplan ter voorbereiding op kwaliteitsvisitatie;
 • U kunt met een gerust gevoel starten aan uw kwaliteitsvisitatie.