Contractering

Als u gecontracteerd werkt dan moet u van mei tot en met oktober contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Dit is een tijdrovende klus die vaak gepaard gaat met de nodige deadlines. U moet vragenlijsten invullen en kleine lettertjes doornemen en eigenlijk heeft u hier helemaal geen zin in  en geen tijd voor.

Daarnaast worden de eisen van de verzekeraars ieder jaar weer strenger ten aanzien van kwaliteit: keurmerk Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KIBG), in- en uitstroomcriteria naar elders in de keten, een procedure voor niet geobjectiveerde verwijzing, een website met praktijkinformatie, aansluiting bij een crisisdienst, familiebeleid, zorgpaden etc.  U vraagt zich mogelijk af of u er nog wel goed aan doet om gecontracteerd te blijven werken.

Kleine lettertjes is echt mijn ding en daar ga ik helemaal in op. Ik breng de administratieve lasten voor uw organisatie in kaart en ondersteun daar waar nodig om aan de contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

Graag help ik u met:

 • Het in de gaten houden van deadlines per zorgverzekeraar;
 • Een samenvatting geven van de belangrijkste inkoopeisen per zorgverzekeraar;
 • Vragenlijsten invullen en versturen (+ benodigde documenten aanleveren);
 • Contracten doornemen;
 • Onduidelijke punten uit contracten bespreken met zorgverzekeraars;
 • Een samenvatting maken van belangrijkste wijzigingen ten aanzien van uw bedrijfsvoering;
 • Het adviseren per verzekeraar of het voor verstandig is om te contracteren of niet met daarbij een onderbouwing;
 • Het afsluiten van contracten;
 • Een samenvatting versturen van tarieven en budgetten.
WAT LEVERT HET U OP?
 • Deadlines worden behaald;
 • Een kritisch advies voor het wel of niet contracteren met zorgverzekeraars;
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen;
 • Meer tijd over voor het echte werk.