Praktijktestament

Vanuit de beroepscode en de eisen vanuit de beroepsverenigingen is het verplicht om de continuïteit van zorg voor uw cliënten goed te regelen in het geval van afwezigheid, vakantie, ziekte en bij- of nascholing. De meeste praktijken hebben wel een waarnemer tijdens vakantie en ziekte, maar hoe is de continuïteit van zorg voor uw cliënten geregeld als u plotseling komt te overlijden?

Als u dit nog niet goed geregeld heeft dan stel ik graag samen met u een praktijktestament op. In dit praktijktestament wordt opgenomen:

  • Wie uw cliënten informeert bij overlijden;
  • Wie de verdere administratieve afhandelingen van het stopzetten van de praktijk regelt en hoe dit wordt geregeld;
  • Waar zich de administratie bevindt en met welke wachtwoorden de administratie toegankelijk is;
  • Hoe wordt omgegaan met de bewaartermijn van de dossiers.

Er zijn veel zaken die geregeld moeten worden bij overlijden waar u misschien in eerste instantie niet direct zelf aan zult denken. Met het opstellen van een dergelijk praktijktestament wordt u gedwongen om uw zaken goed te regelen, waardoor de cliënt ook de beste zorg krijgt ook na uw overlijden.

WAT LEVERT HET U OP?
  • Een praktijktestament dat voldoet aan de eisen van de beroepsverenigingen;
  • Continuïteit van zorg voor uw cliënten na overlijden.