Kwaliteitsmanagement

Vanuit de Wkkgz is het verplicht om een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben binnen uw GGZ-praktijk of GGZ-instelling. Voor kleine praktijken houdt dit in dat er voldaan moet worden aan de kwaliteitseisen van de beroepsverenigingen en dus de verplichtingen voor herregistratie en kwaliteitsvisitatie. Voor GGZ-instellingen is het vanuit het Model Kwaliteitsstatuut verplicht om in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat HKZ of ISO, anders wordt de zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Maar hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging of de eisen van de ISO- of HKZ-norm? Bent u op de hoogte van deze eisen en wat moet u doen om er voor te zorgen dat u dat felbegeerde kwaliteitscertificaat behaalt?

Kwaliteitsmanagement is mij op het lijf geschreven en ik informeer u graag over de eisen vanuit de beroepsverenigingen en kwaliteitsnormen en ondersteun u daar waar nodig bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Al ruim 6 jaar ondersteun ik diverse GGZ-instellingen bij het jaarlijks behalen en behouden van HKZ- en ISO-certificaten. Het is me nog niet eerder voorgekomen dat een certificaat niet behaald of verlengd is. Ik weet daarom als geen ander wat er moet gebeuren om dat kwaliteitscertificaat binnen te halen.

Heeft u een GGZ-instelling? Dan help ik u graag met:

 • Het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Projectmanagement bij implementatie;
 • Ondersteuning bij het opstellen van o.a. meerjarenbeleid, contextanalyse, kwaliteitsdoelstellingen, jaarplanning, handboek kwaliteit, risico-inventarisatie, documentenbeheer, incidentenregister, register met verbetermaatregelen;
 • Het uitvoeren van interne audits;
 • Ondersteuning bij het opstellen van een directiebeoordeling;
 • Ondersteuning bij externe certificering;
 • Het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Heeft u een GGZ-praktijk? Dan hoeft u geen HKZ- of ISO-certificaat te hebben, maar moet u wel voldoen aan de verplichtingen van de beroepsverenigingen.  Ik help u graag met:

 • Voorbereiding op kwaliteitsvisitatie en het nalopen van verplichte onderdelen met betrekking tot de dossiervorming;
 • Het opzetten van een incidentenregistratiesysteem;
 • Het opzetten van een register verwerkingsactiviteiten en datalekkern (Avg);
 • Voldoen aan kwaliteitseisen beroepsverenigingen;
 • Opstellen verbeterplan ter voorbereiding op kwaliteitsvisitatie.
WAT LEVERT HET U OP?
 • Een goed geïmplementeerd of onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan ISO of HKZ-norm of de eisen van de beroepsvereniging;
 • ISO- of HKZ-certificaat of certificaat van kwaliteitsvisitatie beroepsvereniging;
 • U houdt meer tijd over voor het echte werk.