eHealth in de vrijgevestigde praktijk: moet u er aan beginnen of niet?

De voor- en nadelen op een rijtje

We leven momenteel in een digitaal tijdperk, waarin ouderwets papier plaats maakt voor smartphones, tablets en andere technologieën, waardoor het behandelen van de cliënt niet alleen meer face-to-face of via de telefoon hoeft. Een verzamelnaam voor deze nieuwe technologieën in de zorg is eHealth. eHealth is steeds meer in opkomst, maar wat is het precies en wat kan het betekenen voor uw vrijgevestigde praktijk? En is het vandaag de dag nog mogelijk om er aan te ontkomen?

Wat is eHealth?
eHealth staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter verbetering en ondersteuning van de gezondheid en de gezondheidszorg. De term is eind jaren ’90 ontstaan en heeft de afgelopen 15 jaar een sterke ontwikkeling meegemaakt. Er zijn meerdere synoniemen in omloop zoals Zorg 2.0 en E-mental Health.

Wat kan het voor mijn praktijk betekenen?
Er zijn diverse onderzoeken gedaan in Nederland naar de effectiviteit van eHealth binnen de GGZ. Zo blijkt uit een onderzoek van Jeroen Ruwaard (Ruwaard, 2013) dat online psychotherapie effectief blijkt te zijn voor mensen met stress- , depressieve , milde paniek- en boulimische klachten. Online behandeling lijkt hiermee haar plek in de Geestelijke Gezondheidszorg te verdienen. Dat betekent dat uw cliënt er bij gebaat kan zijn als u eHealth introduceert in uw praktijk. Maar om te kijken of eHealth ook bij uw praktijk past zal ik hieronder de verschillende vormen en de voor- en nadelen voor u op een rijtje zetten.

Vormen van eHealth
Veel vrijgevestigde praktijken denken, daar begin ik niet aan, dat gaat mijn kennis te boven. Maar weet u eigenlijk wel in welke vormen u eHealth kunt gebruiken binnen uw praktijk? Binnen de zelfstandig gevestigde praktijk zijn er verschillende vormen van eHealth mogelijk. Zo kunt u denken aan:

 • Online behandeling
 • Mailcontact
 • Videobellen
 • SMS/What’s Appen
 • ROM
 • Apps
 • Patiëntenportaal/website
 • Chatten
 • Online afspraken maken

Ook E-mail is een vorm van eHealth. Vaak gebruiken de praktijken deze vorm al, maar weten ze niet dat het ook een vorm van de eHealth is.

Voordelen
Maar welke voordelen zijn er voor u en de patiënt de behalen als u eHealth gaat introduceren in uw praktijk. Uit onderzoek is gebleken dat eHealth:

 • de toegankelijkheid vergroot,
 • het zorgaanbod vergroot,
 • laagdrempelig is,
 • de efficiency van de zorg vergroot (denk bijv. aan een E-consult tussen professionals),
 • een tijdsbesparing oplevert (geen of kortere wachttijden),
 • bijdraagt aan zelfstandigheid, zelfmanagement en ‘empowering’ van de cliënt,
 • anonimiteit en privacy biedt (cliënt schaamt zich soms om naar een specialist te gaan),
 • ervoor zorgt dat zowel behandelaar als cliënt zijn eigen tijd kan bepalen,
 • een verlaging van zorgkosten biedt,
 • zorgt voor een betere relatie tussen zorgverlener en cliënt,
 • zorgt voor meer mogelijkheden tot zelfregie door de cliënt.

Nadelen
Maar als ergens voordelen aan verbonden zijn dan gaan deze meestal ook gepaard met nadelen. Uit onderzoek is gebleken dat:

 • de techniek soms onbetrouwbaar is,
 • de technologie soms te gecompliceerd kan zijn voor de cliënt,
 • er een groter beroep wordt gedaan op het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt,
 • het persoonlijk contact vermindert of ontbreekt (emoties kunnen niet met het blote oog waargenomen worden),
 • niet iedereen kan omgaan met de computer of toegang tot internet heeft,
 • er een privacy-risico is als er onvoldoende maatregelen zijn getroffen (niet beveiligde e-mail).

Nu u een rijtje heeft van de voor- en nadelen kunt u een afweging maken of u er aan wilt beginnen in de praktijk. Mocht u er nog niet helemaal uit zijn of u het wel wilt introduceren dan kan de eHealth Toolkit wellicht een uitkomst bieden. http://www.pgosupport.nl/page/Toolkits?mod[1508][f]=35&mod[1508][i]=156

Of de checklist van PGO Support:
http://www.pgosupport.nl/mailings/SHARED/Toolkits/eHealth/Bijlagen-eHealth-toolkit-maart-2014.pdf

Bestuurlijk Akkoord 2014-2017
Maar is het eigenlijk nog wel mogelijk om te ontkomen aan eHealth als vrijgevestigde praktijk?
In het bestuurlijk akkoord staat het volgende gechreven:

“eHealth: biedt kansen voor het verhogen van de kwaliteit van zorg en het verlagen van de kosten. Alleen door commitment aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en activiteiten kunnen de barrières geslecht worden die inzet van eHealth op nationale schaal nu nog in de weg zitten. De partijengaan voor 1 januari 2014 samen bepalen hoe ze de grote potentie van eHealth de komende jaren gaan benutten.”

Dit betekent simpelweg dat dat de introductie van eHealth in uw praktijk min of meer al besloten is door de overheid en de veldpartijen. Zoals we ook hebben gezien met de invoering van ROM en de aanlevering aan de SBG zal ook eHealth in de komende jaren een verplicht onderwerp gaan worden binnen uw praktijk. Of u nou wilt of niet, u kunt er eigenlijk niet meer aan ontkomen.

Contractering 2014-2015
In 2014 staat in de meeste contracten met zorgverzekeraars al genoemd dat eHealth voor 5% van de behandeltijd toegepast moet worden. Dit levert vaak een surplus op bij de contractering waardoor u meer uitbetaald krijgt. Het is nog geen harde eis vanuit de zorgverzekeraar. Maar Achmea gaat hier verandering in brengen! Deze zorgverzekeraar heeft al aangegeven geen contracten meer af te sluiten als er niet iets met eHealth gedaan wordt. En als Achmea hiermee start dan zullen de andere verzekeraars op den duur ook volgen.

Tendens
De verwachting is dat er geen ontkomen meer aan is. Het verplichte percentage eHealth in de praktijk zal vermoedelijk opgetrokken worden in de komende jaren. Meestal komt u wel aan de 5% als u af en toe mailcontact heeft met uw cliënten. Maar met alleen e-mailverkeer gaat u niet redden in de toekomst. Daarom is het goed om nu na al na te denken over hoe u eHealth kunt inbedden in uw kleine praktijk.

Ondersteuning bij uw zoektocht en implementatie E-health
Maar hoe gaat u aan de slag met eHealth? Serge Metselaar van eHonad heeft voor de kleine zorgpraktijk een aantal stappen op papier gezet die u kunnen helpen bij uw zoektocht of implementatie:


Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen: of telefonisch via: 06-41196115

Bronnen: