VGZ gaat op stoel van behandelaar zitten en stelt eisen over multidisciplinair werken

Aftrap bijeenkomst contractering 2015

VGZ is er dit jaar al vroeg bij met informatie over de contractering voor 2015. De contractering van 2014 is nog maar amper afgerond en het de contracteerprocedure voor 2015 gaat al weer van start. Dit keer hopelijk wel op tijd zodat cliënten eventueel nog kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Ze beginnen daarom op tijd met informeren zodat alle praktijkhouders zich goed kunnen voorbereiden. Maar zijn we eigenlijk wel zo blij met wat ze te vertellen hebben?

Er werd gestart met een opsomming van de ontwikkelingen zoals de invoering van de GBGGZ en SGGZ, transitie jeugdzorg en het difiniëren van het hoofdbehandelaarschap om een helder beeld te scheppen van de context. Om vervolgens over te gaan naar de knelpunten uit de contractering van 2014.

Binnen de GBGGZ zijn er veel vragen binnen gekomen over diagnostiek bij Kind & Jeugd. Daarnaast is gebleken dat de productmix lastig toe te passen is en dat praktijkhouders veel problemen ervaren bij het krijgen van een juiste verwijzing en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met andere GGZ-aanbieders en huisartsen.

In de SGGZ wordt ook de correcte verwijzing van de huisarts als knelpunt gezien, maar daarnaast ook nog de rol van de psychiater en de psychotherapeut binnen de GBGGZ, de verhouding GBGGZ en SGGZ volgens omzetplafond en het vaststellen of het gaat om GBGGZ of SGGZ.
VGZ geeft aan dat een deel van deze knelpunten wordt meegenomen in het herschrijven en verduidelijken van de beleidsregels door de NZa. Deze aanpassingen zullen vermoedelijk in juli 2014 bekend worden gemaakt.  

Vervolgens presenteerde VGZ de wijzigingen in de contractering voor 2015:

•    Er wordt een VGZ-tarief gehanteerd en geen NZa-tarief meer.
•    Er wordt in 2015 om die reden gewerkt met vaste prijsafspraken.
•    Basis percentage voor GBGGZ is 88% en door CQI (+2%) en ROM/SBG (+3%) kan men uiteindelijk uitkomen op maximaal 93% van het VGZ-tarief.
•    VGZ gaat zich richten op spreiding en concentratie, dus meer inkoop op specialiteit.
•    Er moet volgens VGZ gewerkt worden volgens richtlijnen (bijvoorbeeld bij Eetstoornissen, Angst & Depressie en Dementie).
•    Dit houdt in dat eenpitters multidisciplinair moeten werken als het is opgenomen in de betreffende richtlijn.
•    Het product Chronisch komt te vervallen.
•    Er zal een verschuiving binnen de productmix plaatsvinden.
•    Binnen de SGGZ is er de mogelijkheid tot 100% te contracteren. Deze mogelijkheid wordt geboden door cliëntenparticipatie, aansluiting met KIS van de huisartsen, het bieden van digitale zorg, gebruik regionaal triage instrument.
•    Het omzetplafond van 2014 wordt uitgangspunt voor 2015.
•    Er zal gecontracteerd worden via Vecozo.
•    Er kan niet onderhandeld worden over de hoogte van het omzetplafond in eerste instantie. Dit kan pas vanaf april 2015 als de contractering al afgerond is om een vlottere contractering te bewerkstelligen.
•    Contractering loopt van september tot en met november. Binnen die tijd moet gecontracteerd worden. Het budget dat uiteindelijk overblijft van de eerste contracteerronde wordt gebruikt voor nieuwe zorgaanbieders. 

Er ontstaat een discussie over het naleven van de richtlijnen. Een zorgverzekeraar kan niet op de stoel van een dokter gaan zitten aangezien met niet de inhoudelijke kennis in huis heeft. De richtlijnen kunnen volgens de aanwezigen niet altijd nageleefd worden als mijn kiest voor de beste behandeling voor de cliënt.

Daarnaast wordt er ook een verzoek neergelegd om de administratieve lasten te verlagen als het aankomt op vaste prijsafspraken. Het is niet handig dat VGZ eigen tarieven hanteert aangezien deze niet altijd automatisch ingelezen kunnen worden in de softwarepakketten van de praktijken. Behandelaren moeten nu alle prijsafspraken handmatig invoeren en dat kost ontzettend veel tijd. VGZ houdt zich afzijdig.

Verder worden er nog enkele punten genoemd die van belang zijn voor de facturatie in 2014.:

Kind & Jeugd DBCs per 31-12-2014 afsluiten
De Kind & Jeugd behandelingen moeten allemaal afgesloten worden op 31-12-2014. In 2015 zullen de gemeentes zorgen voor de bekostiging hiervan. Ik voorzie hier een probleem in de continuïteit van inkomsten van de meeste praktijken die dan weer opgelost zal moeten worden met bevoorschotting. 

Praktijken met noodbevoorschotting moeten tussen 1 en 14 juli en 15 en 31 juli facturen
Voor de praktijken met noodbevoorschotting in de GBGGZ geldt dat zij de declaraties van januari tot en met maart in 1 bestand moeten factureren tussen 1 en 14 juli. En de behandelingen tussen maart en juni moeten gefactureerd worden tussen 15 en 31 juli. Op die manier zorgt VGZ voor een snelle verrekening met de bevoorschotting en eventuele uitbetaling.

Zelf overhevelen van GBGGZ naar SGGZ
Gezien het feit dat 2014 wordt gezien als overgangsjaar mag de praktijkhouder zelf substitueren tussen het plafond van de GBGGZ en SGGZ. Als uiteindelijk blijkt dat het plafond van de SGGZ niet toereikend is en er is nog budget voor de GBGGZ, dan mag dit ook voor de SGGZ gebruikt worden. Dit geldt alleen voor mensen die de GBGGZ hebben gecontracteerd. Als er niet gecontracteerd is voor de GBGGZ dan kan er uiteraard wel gefactureerd worden, maar dan tegen het restitutietarief.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van contractering 2015? Meld u dan snel aan voor de Mailinglist Zorgcontractering ZGP 2015

Gerelateerde artikelen:
Contractering 2015