Kunnen er gelijktijdig een behandeling in de GBGGZ en de SGGZ plaatsvinden?

Onlangs was ik aan het surfen op Linked In en kwam ik in één van de groepen waaraan ik verbonden ben de volgende vraag tegen: “Kunnen er gelijktijdig een behandeling in de GBGGZ en SGGZ plaatsvinden?” Ik vond dit een interessante vraag die ik al vaker heb gehoord. Ik geef u graag het antwoord hierop.

Andere hoofdgroepdiagnose
Als het om twee verschillende hoofdgroepdiagnoses gaat dan is dat geen enkel probleem. Een voorbeeld is iemand die bij een psychiater onder behandeling is voor persoonlijkheidsproblematiek (SGGZ) en bij een GZ-psycholoog voor een lichte depressie (GBGGZ).

Zelfde hoofdgroepdiagnose
Maar wanneer beide behandelaren binnen dezelfde hoofdgroepdiagnoses behandelen kan dit niet. De zorgverzekeraar vindt dat een cliënt niet voor dezelfde problematiek bij twee behandelaren tegelijk in behandeling kan zijn.

Onderlinge dienstverlening
Als twee behandelaren aan dezelfde diagnose werken dan kan dat alleen als er sprake is van de verlengde arm-constructie of als er sprake is van onderlinge dienstverlening. Bij het laatste begrip factureert de tweede behandelaar aan de hoofdbehandelaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een psychotherapeut die een psychiater inschakelt voor de medicatie van een cliënt met een bi-polaire stoornis. De psychotherapeut registreert alle tijd die de psychiater besteed aan de medicatiecontact in de DBC en de psychiater factureert een uurtarief aan de psychotherapeut. Er kan dan slechts 1 DBC gedeclareerd worden.

Auteur: Wieke Aarts

Google