Heeft u wel een correcte verwijzing van de huisarts?

Tips om te voorkomen dat u geen correcte verwijzing heeft

Steeds vaker merk ik dat praktijken de verwijzingen van de huisarts niet op orde hebben. Er wordt vaak gedacht dat dit de verantwoordelijkheid van de cliënt of de huisarts is. Helaas is dat niet zo en blijkt dit in de praktijk toch tot problemen te leiden. Het kan voorkomen dat uw cliënt uiteindelijk niet betaalt of dat de zorgverzekeraar achteraf uw declaratie terugvordert. In dit artikel geef ik u tips over hoe u kunt voorkomen dat u geen juiste verwijzing heeft.

Wanneer heeft u een verwijzing van de huisarts nodig?
Voor iedere zorgvraag waarmee de cliënt zich bij u meldt heeft u een correcte verwijzing nodig. Dit geldt voor zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ). Stel een cliënt meldt zich bij u met een alcoholverslaving en een depressie en u vindt dat deze twee problemen los van elkaar behandeld moeten worden, dan dient u voor beide zorgvragen een verwijzing te hebben. Dit kan door middel van 1 verwijsbrief, maar hierop moeten dan wel beide hoofdproblemen genoemd worden.

Wat moet er op een correcte verwijzing staan?
Op een correcte verwijzing staan minimaal de volgende gegevens:

 • Datum
 • De NAW-gegevens van de huisarts
 • De AGB-code van de huisarts
 • De NAW-gegevens van de cliënt
 • Het BSN van de cliënt
 • De verzekeringsgegevens van de cliënt
 • Het vermoeden van een DSM-stoornis
 • Hoofdprobleem
 • Specificatie GBGGZ of SGGZ
 • Handtekening

Tips om te voorkomen dat u geen correcte verwijzing heeft

 • Heeft u een website voor uw praktijk? Plaats dan op uw website een bericht dat de cliënt zich alleen kan aanmelden als hij of zij een geldige verwijsbrief heeft van de huisarts.
 • Als de cliënt zich telefonisch aanmeld kunt u aangeven dat de cliënt een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft.
 • Laat de cliënt de verwijsbrief eerst opsturen voordat u een afspraak maakt. Of vraag of de cliënt de verwijzing kan scannen en mailen naar u. Bij het eerste gesprek kunt u het origineel daarna in ontvangst nemen.
 • Als de cliënt voor het eerste gesprek bij u komt dan is het verstandig om direct naar de verwijzing te vragen. Als de cliënt geen verwijzing heeft laat dan de cliënt eerst een verwijzing halen voordat u een nieuwe afspraak maakt. En let er op dat de verwijzing geantidateerd wordt, anders krijgt u het eerste gesprek met de huisarts niet vergoed.
 • Controleer bij ontvangst of de verwijzing correct is. Staat de AGB-code van de huisarts er wel op? Staat er specifiek op of de cliënt naar de GBGGZ of naar de SGGZ wordt verwezen? En staat er op of er een vermoeden van een DSM-stoornis is? Als dit niet het geval is dan is het het beste om een nieuwe verwijzing aan te vragen via de cliënt of direct bij de huisarts.
 • Stuur de huisarts zelf een verwijsformulier met alle correcte gegevens. Op die manier is de verwijzing vaak sneller geregeld en kunt u de cliënt zo snel mogelijk behandelen.

Moet een cliënt die al in behandeling was in 2013 een nieuwe verwijzing hebben in de GBGGZ of SGGZ?
Als u een cliënt al sinds 2013 of eerder in behandeling heeft binnen de tweede lijn, hoeft u geen nieuwe verwijzing te halen als er vervolgtraject geopend moet worden in de SGGZ in 2014.

Als de cliënt eerder in de tweedelijn behandeld is en nu naar de GBGGZ gaat dan heeft u wel een nieuwe verwijzing.

Dit geldt ook voor stepped care. Als de cliënt eerder behandeld werd voor zorgvraag 1 en vanaf 2014 behandeld wordt voor zorgvraag 2, dan dient u een nieuwe verwijzing te hebben voor de nieuwe zorgvraag. Als zorgvraag 2 al in eerdere verwijzing is genoemd dan hoeft dit uiteraard niet.

Download: NHG-Richtlijn Informatieuitwisseling Huisarts-tweedelijns GGZ

Download: Sjabloon verwijzing