Let op: Onderhanden werk moet mee in de belastingaangifte!

Vergeet niet alle openstaande DBC’s die gestart zijn in 2013 aan te geven

Hebt u uitstel aangevraagd voor de aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt wellicht uw onderhanden werk nog meenemen in uw belastingaangifte als u dat nog niet deed. Volgens de wet inkomstenbelasting bent u verplicht om ook over de nog lopende DBC’s, die gestart zijn in het jaar waarover de aangifte gaat, belasting te betalen.


Volgens Artikel 3.25 van de Wet inkomstenbelasting wordt de winst bepaald volgens goed koopmansgebruik. Dit verwijst naar wat een goed koopman zou doen om de onderneming zo goed mogelijk te voeren en houdt in dat inkomsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben.

Dat betekent dat voor een DBC die in 2013 begint en doorloopt in 2014 belasting betaald moet worden bij de aangifte voor 2013. In de aangifte moet het deel van de behandeling dat in 2013 heeft plaatsgevonden meegenomen worden. Dat heet ook wel het onderhanden werk.

Ondanks het feit dat u de inkomsten van de DBC pas later in 2014 ontvangt moet u toch al belasting betalen. Zorg ervoor dat u hiervoor een deel van uw inkomsten opzij zet en dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Hieronder treft u 2 artikelen uit de wet inkomstenbelasting aan waarin het goed koopmansgebruik en het onderhanden werk worden genoemd:

Artikel 3.25 inkomstenbelastingArtikel 3.29b Wet inkomstenbelasting

Als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de onderhanden werk positie op 31-12-2013 neem dan gerust contact op.