Wel of niet contracteren?

Welke afwegingen moet u maken?

De contractering staat weer voor de deur. Ieder jaar weer wordt het proces van contracten afsluiten steeds intensiever en veel mensen zeggen inmiddels: “Ik zie door de bomen het bos niet meer”. De zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen waardoor de administratieve lasten toenemen. Bij de meeste mensen rijst dan ook de vraag: “Moet ik eigenlijk nog wel contracteren? Is het niet veel makkelijker als ik zonder contracten ga werken?” In dit artikel vindt u de voor- en nadelen van contracteren en niet-contracteren.

Voordelen van contracten

·         Hoog percentage dat vergoed wordt aan praktijk

·         Cliënt krijgt alles vergoed

·         Grote kans op nieuw contractvoorstel in de komende jaren

·         Continuïteit van inkomsten

·         Relatief snelle uitbetaling

·         Makkelijk en snel declareren via Vecozo

·         Meer verwijzingen

 

Nadelen van contracten

·         Kortingspercentage wordt niet vergoed en is ook niet op de cliënt te achterhalen

·         Hoge administratieve lasten: ROM, SBG, website, budgetmonitoring, productmix

·         Verzekeraar stelt multidisciplinaire richtlijnen verplicht

·         Verzekeraar stelt eHealth verplicht

·         Korting op NZA-tarief (U krijgt nooit 100% vergoed)

Voordelen van niet contracteren

·         Geen omzetplafonds

·         Minder administratieve lasten zoals ROM, SBG, productmix, monitoren van budgetten

·         Meer cliënten behandelen

·         100% vergoeding

Bent u lid van een beroepsvereniging? Dan moet u zich wel houden aan de richtlijnen van de beroepsvereniging. Dat betekent dat u toch vaak verplicht bent om ROM-vragenlijsten af te nemen en aan te leveren aan de SBG.

Daarnaast lijkt het ideaal om geen omzetplafonds te hebben, maar u moet zich wel houden aan het maximale groeipercentage dat is afgesproken in het bestuurlijk akkoord. Via het Macro Beheers Instrument (MBI) wordt gecontroleerd of hier landelijk aan voldaan wordt. Als dit niet het geval is dan moet iedereen een deel van de inkomsten terugbetalen. U mag in 2014 1,5% groeien en in 2015 nog slechts 1%. U heeft wel het voordeel dat u geen cliëntenstop hoeft in te lassen voor een bepaalde verzekeraar omdat u geen omzetmaximum per verzekeraar heeft.

Nadelen van niet contracteren

·         Cliënt moet meer zelf betalen 20 tot 40% (met budgetpolis in 2016 zelfs 100%)

·         Debiteurenbeheer (u moet de cliënt achter zijn vodden aanzitten als hij niet betaalt)

·         Hogere administratieve lasten (papieren facturen volgens wettelijke verplichtingen)

·         Niet contracteren = vermoedelijk nooit meer contracteren

·         Minder verwijzingen via de huisarts

Afwegingen

Om een beslissing te nemen of u wel of niet gaat contracteren kunnen de volgende vragen u wellicht helpen:

1.       Kan de cliënt zelf betalen?

2.       Heb ik tijd om papieren facturen voor de cliënt op te stellen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen?

3.       Wil ik de cliënt achter zijn vodden aanzitten als hij niet betaalt?

4.       Wil ik doorzetten met niet-gecontracteerd werken als er meer beperkende maatregelen worden genomen tegen niet-gecontracteerd werken (Bijv. afschaffing artikel 13 Zvw)?

5.       Heb ik een financiële buffer voor als de cliënt niet direct betaalt, of niet betaalt?

6.       Wil ik meer aan acquisitie gaan doen als de verwijzingen uitblijven omdat ik niet gecontracteerd ga werken?

7.       Wil ik in de toekomst niet meer gecontracteerd gaan werken?

Als u bovenstaande vragen voor uzelf beantwoordt en het merendeel van de vragen is beantwoord met ‘ja’ dan lijkt het me een verstandige keuze om niet te contracteren. Als het merendeel van de vragen beantwoord is met ‘nee’ dan moet u door de malle molen van het contracteren. Wellicht dat u volgend jaar de vragen weer opnieuw kunt beantwoorden om te kijken of er iets veranderd is, maar voor nu lijkt het me dan toch het verstandigste voor u om dit jaar te contracteren.

Toekomst

De tendens is dat er bezuinigd moet worden in de gezondheidszorg; ook bij de vrijgevestigde praktijken. Omdat er momenteel te veel vrijgevestigde praktijken zijn worden deze uitgedund door middel van een natuurlijk beloop. Er worden steeds hogere eisen gesteld zodat straks alleen de praktijken overblijven die steeds maar ‘ja’ en ‘amen’ zeggen bij alles wat de zorgverzekeraar ze vraagt (ROM, aanlevering SBG, kwartaalaanlevering productievolumes, inzicht cliëntendossiers, productmatrices, eHealth). De praktijken die niet meer willen of kunnen voldoen aan deze eisen haken af.

Daarnaast wordt met de invoering van de budgetpolis in 2016 een einde gemaakt aan de vrije zorgkeuze. Dit bekent dat de niet-gecontracteerde praktijken veel zelf-betalende cliënten of cliënten met een restitutiepolis moeten hebben om te kunnen voortbestaan. Het wordt de niet-contracteerders steeds moeilijker gemaakt.

De vraag is of er nog meer regels komen die er voor zorgen dat niet-gecontracteerde aanbieders nog harder worden aangepakt. Ik vermoed dat Minister Schippers haar jacht op ongecontracteerde praktijken zal voortzetten. Zal de restitutiepolis nog lang blijven? Ik ben bang dat deze op den duur verdwijnt of dusdanig in prijs toeneemt dat hij onbetaalbaar wordt. Als dat het geval is dan is het toch fijn als u de zekerheid van contracten heeft, of niet? Maar de keuze is aan u.